Shri VishwaKarma Parabramha Temple

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗುಡಿಗದ್ದೆ. :

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಿಗದ್ದೆ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ರ ಸಮೀಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ.