Laggere Tele Phone Directory

Temples :

Shri Veeranjaneya Temple laggere
Ganapathi Bhat (Sirsi) - 94833 53827
President :Muniramakka
Sri Chowdeshwari Temple:
Chandrashekar- 90662 42913
Sri Soumya Kalikamba Temple:
Sathish Sharma - 97407 60725
President Umesh Kumar 95136 66111
Money Transfer :
Anand 97433 0324
Mobile Service / Currency :
Anand 97433 0324

Tours & Travels:

Anand 97433 0324

Tiles:

Dhanush Ceramics- C.G Munesha- 98457 49640

Trust / Organizations :

Kotigobba Dr : VishnuVardhana Abhimanigala Sangha (R)

Vishnu Priya  G Krishnappa – 96867 27433

Music / Bands / Orchestra

Sri Dhuggalama Thamte Vrunda: Prasanna Kumar – 9900903158

Contact For: Thamte, HuliVesha, Dollu Kunitha, Karadi Kunitha

Veeragaasi, Ladies Veera Gaasi, Gombe Kunitha, Pooja Kunitha

Bedding / Cushion / Bed Sheet / Curtains :

Raju: 99454 47088 – Beds and Sofa Repair

Garments:

Sheela Dhanalakshmi Garments - Suresh 99018 26662

Whole Sale Shirts, Ladies Tops etc

Furnitures:

Kruthika Wood Furniture- Sathish.M- 78991 29662

 Electricals:

Hira Electricals – K..Baghadha Ram - 98803 59976 / 080-25991668

Gas Pipe:

Hira Electricals – K..Baghadha Ram- 98803 59976 / 080-25991668

Hotel Non-Veg:

Jai Maruthi Dhonne Biryani – NAGABHUSHAN - 9845559057

Tailors Ladies:

Manasa Tailors : Shashdhar - 99723 22324

Shaila Tailors : 97408 54546

 Punchar Shop:

Adhnan Punchar Shop -  Mohd Rafi – 96326 66243

Bike Garage:

S.L.V Bike Point – Sunil – 80735 08655

Electricians :

Nagaraj - 85535 89911

Rudresh – 95900 00043  

Gangadhar – 99459 19421

Shivanna – 82961 40690

Devraj – 94490 16310

Hemanth – 97438 86767

Kumar- 99010 13366

Manju – 85538 75534

Nagaraj – 87223 89604

Naveen – 97406 52670

Yogi – 87220 69893

Manju- 97388 31433

Prabhu - 99010  06111

Bharath – 89649 50472

Dinesh -98860 65002

Praveen – 81052 05650

Srinivas – 87928 16709

Kumar – 98860 33267

Manoj – 98450 14019

Salim – 98453 32337

 ATMs in Laggere :

Axis Bank

Karnataka Bank

Bank Of Baroda

State Bank of India

Canara Bank 


Related Information