Udhbhava Ganesha Temple

Vara Prasadha Udhbhava Bayalu Vinayaka

      Sri Vinayaka Seva Samithi President  N.P Raghunath 98806 79444

         Archakru : 97415 38195 / 93421 75029  what’s app : 72044 69885

                 Timings: 6.00am --- 11.30am to 4.00pm  --- 8.30pm

2 kms from Bus Stand, Sonde Koppa , Vinayaka Nagara, Nelamangala - 562123   

UGTN10
UGTN1
UGTN2
UGTN3
UGTN4
UGTN5
UGTN6
UGTN7
UGTN8

Related Information