Kunigal Stud Farm

ಕುಣಿಗಲ್ ಕುದುರೆ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂಧ್ರ:

                             ಕುಣಿಗಲ್ ಕುದುರೆ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂಧ್ರವು ಮೊದಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಲಹದಾರರಿಗೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು


Related Information